انتخاب همسر یک امر مهم و تغییر بزرگی در زندگی هر فردی به حساب می آید. مشاوره ازدواج شامل شناسایی فرد مناسب و اطمینانی برای پیش از ازدواج، از یک انتخاب درست می باشد و عوامل زیادی در آن دخیل است که هنگام همسر یابی باید به آن دقت شود. ما در ابتدا شخصیت های دو طرف را با تست های متعدد بررسی می کنیم، سپس معیار های آن ها را بررسی می کنیم و آموزش هایی از قبیل مهارت های زندگی و روش کنترل و مدیریت خود و حل بحران را برای هر کدام بررسی و به هر کدام از طرفین میگوییم و در نهایت تفاوت های که دارید را برایتان آشکار می کنیم تا با شناخت کامل، انتخاب خوبی داشته باشید.