۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی نگاهی به موضوع شخصیت

کد ۲۱۴ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۱۰.۵۱ مگابایت
۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۵

کد ۲۱۳ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۱۱.۴۱ مگابایت
۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۴

کد ۲۱۲ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۱۱.۹۵ مگابایت
۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۳

کد ۲۱۱ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۹.۰۴ مگابایت
۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۲

کد ۲۱۰ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۹.۲۸ مگابایت
۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی شخصیت سالم ۱

کد ۲۰۹ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۹.۳۱ مگابایت
۲۱ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی رشد شخصیت

کد ۲۰۸ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۹.۴۳ مگابایت
۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ مهرطلب ۳

کد ۲۰۷ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۶.۲۵ مگابایت
۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ مهرطلب ۲

کد سخنران حجم فایل ۲۰۶ دکتر فرهنگ هلاکویی ۹.۱۰ مگابایت
۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ مهرطلب ۱

کد سخنران حجم فایل ۲۰۵ دکتر فرهنگ هلاکویی ۹.۳۹ مگابایت
۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ عزلت طلب

کد ۲۰۴ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۷.۲۶ مگابایت
۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فالی صوتی تیپ برتری طلب ۲

کد ۲۰۳ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۵.۴۶ مگابایت
۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تیپ برتری طلب ۱

کد ۲۰۲ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۸.۶۱ مگابایت
۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی تشکیل شخصیت

کد ۲۰۱ سخنران دکتر فرهنگ هلاکویی حجم فایل ۱۱.۴ مگابایت