آزمون سلامت عمومی GHQ
۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷

آزمون هوش هیجانی

1.به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.