به تعدادی دانشجوی فعال با قدرت بیان بالا و آشنا با کامپیوتر بصورت نیمه وقت نیازمندیم

از علاقه مندان تقاضا می شود نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند: