مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی باران، با در اختیار داشتن نیروی متخصص و باتجربه، آماده ارائه هرگونه خدمات استعدادیابی و شخصیت شناسی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با استفاده از تست های مختلف هوشی و شناختی است.