مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی باران، با در اختیار داشتن نیروی متخصص و باتجربه، آماده ارائه هرگونه خدمات استعدادیابی وشخصیت شناسی کودکان، نوجوانان وبزرگسالان به صورت چند بعدی و تست های مختلف هوشی و شناختی است.