٥٠هزار تومن خريد از محصولات فروشگاه = 15 هزار تومن تخفيف در خريد هاي آتي