با کلیک بر روی هریک از آزمون ها به صفحه آزمون منتقل می شوید و می توانید به صورت آنلاین تست را انجام دهید و نتیجه را مشاهده کنید: