ردیف عنوان شهریه تعداد جلسات طول دوره گروه سنی زمان برگزاری توضیحات مدرس کارگاه ثبت نام موقت ثبت نام قطعی
۱ کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان ۷۰۰۰۰ تومان ۲ جلسه ۶ ساعت والدین بزودی

استاد یوسفی

۲ کارگاه تحلیل روابط متقابل ۹۰۰۰۰ تومان ۳ جلسه ۱۰ ساعت بزرگسالان بزودی

استاد مولا

۳ کارگاه اعتماد به نفس وخودباوری ۹۰۰۰۰ تومان ۳ جلسه ۱۰ ساعت بزرگسالان بزودی  

استاد مولا

۴ کارگاه افزایش هوش و سواد مالی ۱۰۰۰۰۰ تومان ۳ جلسه ۱۰ ساعت بزرگسالان بزودی

استاد مولا

۵ کارگاه پیشگیری و مقابله با خیانت ۹۰۰۰۰ تومان ۳ جلسه ۱۰ ساعت بزرگسالان بزودی

استاد مولا

۶ کارگاه عشق و صمیمیت پایدار ۹۰۰۰۰ تومان ۳ جلسه ۱۰ ساعت بزرگسالان بزودی

استاد مولا