ردیف عنوان شهریه تعداد جلسات طول دوره گروه سنی زمان برگزاری توضیحات مدرس کارگاه ثبت نام موقت ثبت نام قطعی
1 کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان 70000 تومان 2 جلسه 6 ساعت والدین بزودی

استاد یوسفی

2 کارگاه تحلیل روابط متقابل 90000 تومان 3 جلسه 10 ساعت بزرگسالان بزودی

استاد مولا

3 کارگاه اعتماد به نفس وخودباوری 90000 تومان 3 جلسه 10 ساعت بزرگسالان بزودی  

استاد مولا

4 کارگاه افزایش هوش و سواد مالی 100000 تومان 3 جلسه 10 ساعت بزرگسالان بزودی

استاد مولا

5 کارگاه پیشگیری و مقابله با خیانت 90000 تومان 3 جلسه 10 ساعت بزرگسالان بزودی

استاد مولا

6 کارگاه عشق و صمیمیت پایدار 90000 تومان 3 جلسه 10 ساعت بزرگسالان بزودی

استاد مولا