درخانواده درمانی هدف درما نگر، شناسایی مشکل، بررسی روابط بین اعضای یک خانواده، بررسی نقش و وظایف اعضای خانواده و نهایتا تغییر ساختار خانواده با استفاده ازتکنیک موجود و تخصصی است. خانواده ازمشکلات متعددی همچون اختلافات زناشویی، مشکل در ارتباط با فرزند نوجوان، افت تحصیلی فرزندان، ازدواج فرزندان، اعتیاد یکی از والدین، مشکلات رفتاری فرزندان خردسال، مشکلات اخلاقی والدین و یا فرزندان و یا غیره رنج می برند. مرکز مشاوره باران با در اختیار داشتن متخصصین باتجربه در زمینه خانواده درمانی همواره در جهت حل مشکلات خانوادگی و بهبود هرچه بهتر روابط خانواده در کنار شما خواهد بود.