خدمات مددکاری اجتماعی

بخش مددکاری اجتماعی با هدف کاهش مشکلات و موانعی نظیر فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، موانع تحصیلی خدمات خود را به مددجویان ارائه می نماید.

بخش مددکاری

از مهم ترین خدمات بخش مددکاری اجتماعی مرکز مشاوره باران می توان به انجام مداخلات در زمینه توانمندسازی زنان، کودکان و افراد آسیب دیده، کمک به افراد نیازمند و ناتوان اجتماعی و مشاوره و آموزش افراد با نیازهای ویژه اشاره کرد. این بخش با بهره‌گیری از امکانات و خدمات موجود در جامعه، در جهت رفع آسیب‌ها، افزایش توانمندی و بهبود شرایط زندگی برای مددجویان تلاش می‌کند.


فعالیت ها

از جمله اقدامات بخش مددکاری در مراکز انجمن:
- شناسایی و جذب کودکان کار از طریق بازدید از کارگاه‌ها و محله‌ها.
- تشکیل و تکمیل پرونده برای کودکان کار به منظور ثبت شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده.
- بازدید از منزل مددجویان برای شناخت مسائل و مشکلات، از طریق ارتباط مستقیم مددکار اجتماعی با خانواده‌ها.
- برقراری ارتباط با حامیان و مراکز حمایتی و منابع موجود در جامعه.
- ارجاع مددجویان و یا همراهی آنان در مراکز درمانی و بهداشتی و آزمایشگاهی.
- ارتباط با جراحان و مددکاران بیمارستان‌ها جهت پیگیری در موارد خاص و در صورت لزوم جراحی.
- تهیه داروهای خاص (داروهای بیماران صرعی، قلبی و…).
- تامین هزینه‌های آموزشی مانند کمک هزینه و پرداخت شهریه مدارس، کلاس‌های آموزشی و… جهت برطرف ساختن موانع تحصیلی.
- ارجاع مددجویانی که تمایل به ترک اعتیاد دارند به کمپ‌های ترک اعتیاد و پیگیری وضعیت آن‌ها پس از ترک و همراهی با آن‌ها در کلاس‌‌ها و جلسات پس از ترک اعتیاد.
- پیگیری موارد کودک ­­آزاری و بدسرپرستی، ارجاع به بخش روانشناسی و تداوم ارتباط با خانواده و کارفرما برای کنترل وضعیت کودک
- پیگیری موارد کودک‌ آزاری و بدسرپرستی و ارجاع به مراجع ذی‌صلاح قانونی، هم‌چون اداره‌‌ی سرپرستی، بهزیستی و…
- تهیه و توزیع سبد کالای مصرفی خانوار، پوشاک وهدایای حامیان به صورت ماهیانه بین نیازمند و تحت پوشش
- کاریابی برای والدین کودکان جهت جلوگیری از کار کودک.
- مراجعه به کلانتری، دادسرا و سایر مراجع قضایی و انتظامی جهت پیگیری پرونده‌های قضایی-انتظامی مددجویان.تفاوت مددکاران اجتماعی با مشاوران و روانشناسان بالینی در چیست؟

از مهمترین تفاوتهای موجود میان حرفه مددکاری اجتماعی با مشاوره و روانشناسی بالینی می توان به نکات زیر اشاره کرد:
- در مددکاری اجتماعی، ريشه مشكل در سيستم ها، نهادها و يا ساختار اجتماعي است، به عبارت ديگر مشكل در محيط اجتماعی و يا تعامل بين فرد و اجتماع است. اما در سایر حرفه ها، مشكل عمدتا در درون فرد و ارتباطش با دیگران است.
- در مددکاری اجتماعی، هدف تغيير در خود فرد، یا محيط اجتماعی وی، یا تغيير در رابطه بين اين دو یا تغيير در موقعيت اجتماعی فرد و یا ترکیبی از این موارد است. اما در سایر حرفه ها عمدتا هدف تغيير در فرد و تغيير در ساختار روانی او است.
- مددکار اجتماعی، در فرایند مداخله نقشهای مختلف مدافع، آموزش دهنده، راهنما، رابط، میانجی، تامين كننده امكانات و.. را بر عهده میگیرد اما سایر حرفه ها، عمدتا نقش درمانگر، راهنما و مشاور را برعهده دارند.
- مددکاران اجتماعی علاوه بر روشهای فردی و گروهی که مشاوره و روانشناسی بالینی هم وجود دارد از روش جامعه ای برای حل مسائل و مشکلات مراجعان خود در بستر جامعه استفاده می کنند.

 
 

برای دریافت مشاوره در زمینه خدمات مددکاری اجتماعی می توانید با مشاوران مرکز مشاوره باران صحبت کنید. برای رزرو نوبت به صفحه رزرو نوبت آنلاین مراجعه کنید و یا با شماره های 07132321128 و 07132321129 تماس بگیرید