زوج درمانی يك جلسه 3 نفره با حضور روانشناس است. روانشناس در مشاوره زوج درمانی به زوجين كمك می كند كه سوالاتی را كه نمی دانند و يا نمی توانند و يا نمی خواهد بپرسند را عنوان كنند، تا از گرداب عدم اعتماد كه گرفتار گشته اند، رها شوند. در اين زمان استفاده از مشاوره زوج درمانی روشی مناسب برای رفع مشكلات زوجين است. مركز مشاوره باران در زمينه زوج درمانی و درمان زوجی آماده ارائه مشاوره تلفنی و حضوری به هموطنان می باشد.