مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی باران، با در اختیار داشتن نیروی متخصص و باتجربه در زمینه سنجش و ارزیابی هوش، آماده ارائه هرگونه خدمات استعدادیابی و سنجش هوش کودکان و بزرگسالان به صورت چند بعدی و تست های مختلف هوشی و شناختی است.