یکی از موثرین کارها در انتخاب درست رشته تحصیلی، مشاوره با متخصصین و مشاوران در این خصوص می باشد. ما شما را از لحاظ شخصیتی و ویژگی ها و استعداد های فردی بررسی کرده تیپ شخصیتی شما را استخراج می کنیم و مناسب با تیپ شخصیتی شما رشته مناسب به شما معرفی می شود. هدف ما این است که شما عزیزان را به بهترین مسیر زندگیتان سوق دهیم مسیری که موفقیت شما در آن صد درصدی باشد بهترین زمان برای انجام این فرآیند سنین نوجوانی است که زمان شروع مسیر زندگیتان است می باشد اما به طور عموم نیز هر زمان که احساس می کنید در مسیر نادرستی قرار دارید بهترین زمان برای شروع تغییرات در زندگی و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت است. ما شما را در استعداد یابی و انتخاب رشته تحصیلی راهنمایی خواهیم کرد.