۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی استرس ۴

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی استرس ۳

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی استرس ۲

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

فایل صوتی استرس ۱

دانلود فایل صوتی

سخنران: دکتر فرهنگ هلاکویی