مركز مشاوره و خدمات روانشناختی باران از کلیه افراد متخصص در رشته ها و گرایش های محتلف تحصیلی که دارای تجربه کار حرفه ای مرتبط میباشند دعوت به همکاری مینماید
از علاقه مندان تقاضا می شود نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند شایان ذکر است که افراد دارای پروانه فعالیت از ارگانها و سازمانهای معتبر از اولویت استخدام برخوردارند :

سایت روان اینفو یک سایت جدید در زمینه ررزو نوبت مشاوره است